పారదర్శకంగా భూ సమీకరణ-విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్‌ వినయ్‌ చంద్‌