కర్మ – భోగము

307

మనకు పూర్వ జన్మ కర్మల వలననే ఈ జన్మలో తల్లి, తండ్రి, అన్న, అక్క, భార్య, భర్త , ప్రేమికుడు, ప్రియురాలు, మిత్రులు, బంధువులు, శత్రువులు వంటి సంబంధాలు ఈ ప్రపంచంలో మనకు లభిస్తాయి. ఎందు కంటే మనం వీళ్లకు ఈ జన్మలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వవలసి లేదా తీసుకోవలసి ఉంటుంది. మనకు సంతాన రూపంలో ఎవరెవరు వస్తారనేది మనకు పూర్వ జన్మలో సంబంధం వున్నవాళ్ళే ఈ జన్మలో సంతాన రూపంలో జన్మిస్తారు. అవే మన శాస్త్రాలు నాలుగు రకాలుగా వున్నట్లు చెబుతాయి.

ఋణానుబంధం:- గత జన్మలో మనం ఎవరి వద్దయినా రుణం తీసుకుని వుండచ్చు లేదా ఎవరో ఒకరి ధనాన్ని నష్టపరచి వుండొచ్చు. అటువంటి వాళ్ళు మీకు సంతాన రూపంలో జన్మించి లేదా ఏదైనా వ్యాధి రూపంలో వచ్చి మీ వద్ద వున్న పూర్తి ధనం ఖర్చు అయ్యేవరకూ ఉండి, ఆ పాత ఖర్చులు సరి సమానం అయ్యేవరకు మనతోనే వుంటారు.

శత్రువులు – పుత్రులు:- మన పూర్వ జన్మలో శత్రువులు మనపై వారు తమ తమ కక్షను తీర్చుకోవడానికి మన ఇంట్లో సంతాన రూపంలో తిరిగి పుడతారు. అలా పుట్టి తల్లితండ్రులతో పెద్దయ్యాక కొట్లాటలు, నానా గొడవలూ చేస్తారు. జీవితమంతా ఏదో ఒక విషయంలో ఏడిపిస్తూనే వుంటారు. ఎల్లప్పుడును తల్లితండ్రులను నానా యాతన పెడుతూ వాళ్ళ పరువు తీసి వాళ్ళను దుఃఖితులను చేస్తూ ఆనందపడుతూంటారు.

తటస్థ పుత్రులు :- వీళ్ళు ఒక వైపు తల్లి తండ్రులకు సేవ చెయ్యరు… మరోవైపు సుఖంగా కూడా వుంచరు, వాళ్ళను వాళ్ళ మానానికి వాళ్ళను వదిలేసి వెళ్తారు. వాళ్ళ వివాహానంతరం తల్లి తండ్రులకు దూరంగా జరిగిపోతారు.

సేవా తత్పరత ఉన్న పుత్రులు:- గత జన్మలో మీరు ఎవరికైనా బాగా సేవచేసి వుండవచ్చును, ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోవడానికి కొడుకు లేదా కూతురు రూపంలో ఈ జన్మలో వస్తారు. అలా వచ్చి బాగా సేవను చేస్తారు. మీరు గతంలో ఏది చేసుకున్నారో ఇప్పుడు అదే సంప్రాప్తిస్తుంది. మీరు గత జన్మలో ఎవరికైనా సేవ చేస్తే, ఈ జన్మలో మన ముదుసలి తనంలో మనకు సేవ చేస్తారు. లేకపోతే మనకు వృద్ధాప్యంలో గుక్కెడు నీళ్లు పోసేవారు కూడా మన వద్ద ఉండరు.

ఇది పూర్తిగా మనుష్యులకు మాత్రమే అమలు అవుతుందని అనుకోవద్దు. ఈ క్రింద చెప్పిన ప్రకారం ఎలాంటి విధంగానైనా పుట్టవచ్చును. ఒకవేళ మీరు ఒక ఆవుకి నిస్వార్థమైన సేవ చేసి వుండవచ్చును… వాళ్ళే కొడుకు లేదా కూతురుగా మీ ఇంట పుట్టవచ్చును. ఒక ఆవుకి తన దూడకు సమంగా పాలు తాగనియ్యాకుండా దూరంగా ఉంచిన పాపానికి వాళ్ళే కొడుకు లేదా కూతురుగా మీ ఇంట పుడతారు. లేదా మీరు ఏదైనా నిరపరాధి జీవిని సతాయించారనుకో, వాళ్ళు మీకు శత్రువు రూపంలో పుట్టి మీతో తన గత శత్రుత్వం యొక్క కక్ష తీర్చుకుంటారు.

అందుకనే జీవితంలో ఎవరికీ కూడా కీడు, చెడు చెయ్యవద్దు. ఎందుకంటే ప్రకృతి నియమం ప్రకారం మీరు ఏది చేస్తే దానికి ఈ జన్మలో లేదా వచ్చే జన్మలో నూటికి నూరు శాతం ఎక్కువ చేసి అనుభవంలోకి తెస్తుంది. మీరు ఒక వేళ ఎవరికైనా ఒక్క రూపాయి దానం చేస్తే అది మీ ఖాతాలో నూరు రూపాయలుగా జమ చెయ్యబడతాయి. ఒకవేళ మీరు ఎవరి వద్దయినా ఒక్క రూపాయి లాక్కుంటే మీ ఖాతా నుంచి నూరు రూపాయలు తీసివేయబడతాయి (అనగా పాప పుణ్యాలు).

కొద్దిగా ఆలోచించండి “మీరు మీతో కూడా ఎంత ధనాన్ని తెచ్చుకున్నారు, మళ్లి ఎంత ధనాన్ని మీ వెంట తీసుకెళ్తారు? ఇప్పటివరకు పొయినవాళ్లు ఎంత బంగారం, వెండి పట్టికుపోయారు? మీరు పోయే ముందు మీ బ్యాంకులో ఉన్న నగా, నట్ర, డబ్బు మూలుగుతుందో అదిపూర్తిగా పనికి రాని సంపాదన కదా. ఒకవేళ మీ మీ సంతానం సమర్ధులైతే మీరు వదిలిన డబ్బు, దస్కం వాళ్లకు అనవసర వస్తువు కదా, వాటి అవసరం వాళ్లకు లేదు కదా. ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ డబ్బు, దస్కం వాడుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఎందుకూ కొరగాని వాళ్ళుగా, చేతకాని వాళ్ళుగా అయిపోతారు కదా. వాళ్ళు సదరు డబ్బు, నగా నట్రా వాడుకుని కొద్ది రోజుల్లోనే వాళ్ళని వాళ్ళే నాశనం చేసుకుని తీరుతారు. ఆ తర్వాతే వాళ్లకు శాంతి లభిస్తుంది.

నేను, నాది, మీది అన్నది అంతా ఇక్కడికి ఇక్కడే పనికి రాకుండా పోతుంది. ఏది కూడా వెంటరాదు. ఒకవేళ మీ వెంటవస్తే గిస్తే మీ పుణ్య ఫలం వెంట వస్తుంది. కావున ఎంత వీలయితే అంత మంచి కర్మలు చెయ్యండి. భగవత్సేవలో సాధ్యమైనంత వరకు ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. జీవితం ఆనందమయం చేసుకోండి.