భగవధ్గీత ఎలాపుట్టింది?

343

ఎక్కడిదీ భగవద్గీత, ఎలా పుట్టింది, అసలు మనం ఏ సంవత్సరంలో ఉన్నాం? గీత ఎప్పుడు పుట్టింది?
భారతదేశ చరిత్రలో మహాభారత యుధ్ధం ఒక ప్రధానమైన సంఘటన. భారత యుధ్ధం జరిగిన తర్వాత 36 సంవత్స రాలకు ద్వాపర యుగం అంతమై కలియుగం ప్రారంభమైంది!!
యుధ్ధ సమయంలో శ్రీకృష్ణుని వయస్సు 90 సం!!రాలు!!
శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం జరిగిన నాటి నుండి కలి ప్రవేశం జరిగింది!!
అంటే కలియుగం ప్రారంభమైనది!! శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దాదాపు126 సంవత్సరాలు జీవించి యున్నాడు!!
భారత యుధ్ధ విజయం తర్వాత ధర్మరాజు పట్టాభిషిక్తుడైనాడు. కృష్ణ నిర్యాణ వార్త విన్న తరువాత పాండవులు ద్రౌపదీ సహితంగా “మహా ప్రస్థానము” గావిస్తూ హిమాలయాలకు వెళ్ళారు!!
అంటే యుధిష్టురుడు హస్తినాపుర సింహానముపై కూర్చుని ఈ భూమండలాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా 36 వర్షాలు పాలించాడు!!
మహాభారత యుధ్ధము “కురుక్షేత్రము”లో 18రోజులుజరిగింది!!
కార్తీక అమావాస్య రోజు మహభారత యుద్ధం ప్రారంభమైనది!!
10 రోజులు భీష్ముడు రణం చేసి పదవరోజున నేలకొరిగాడు!!
11వ రోజున అంటే మార్గశిర శుధ్ధ ఏకాదశి నాడు సంజయుడు కురుసభలో దృతరాష్ట్రుడికి యుద్ధవిశేషాలు చెబుతూ భగవద్గీతను చెప్పాడు!!
ఆ విధంగా మొదటి సారి హస్తినాపురములోని సభలో ఉన్నవారందరూ ధృతరాష్ట్ర మహారాజుతో పాటు పురజనులు కూడా విన్నారు!!
కార్తీక అమావాస్యరోజు సూర్యోదయ వేళ యుద్ధము ప్రారంభానికి ముందు అపారమైన
కురు – పాండవ సేనావాహినుల మధ్యన రథముపై చతికిలబడి నిరాశా నిస్పృహలతో
విషాదముతో‌ బాధపడుతున్న అర్జునుని నిమిత్తమాతృనిగా చేసుకుని శ్రీకృష్ణభగవానుడు మనందరికి భగవద్గీతను బోధించాడు.

  సేకరణ : హైందవ పరిషత్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్