హలీములో గోవు.. గేదె మాంసం!

565
చాలామంది హలీము దుకాణం కనిపించగనే లొట్టలేసుకుని తింటారు. ముస్లిములకంటే హలీము ఇష్టం. మరి హిందువులూ లొట్టలేసుకుని తినే ఈ హలీములో.. ఏ మాంసం కలిపి వండుతారో తెలిస్తే, ఇక జీవితంలో హలీము తినరు. ఆ నిజం తెలియకనే చాలామంది హలీము తింటున్నారు. మనం తినే హలీములో ఆవు మాంసంతో పాటు, గేదె మాంసం కూడా కలిపి వండి ఇస్తున్నారు. అది మనం లొట్టలేసుకుని తిని, తరతరాలకు తరగని పాపం చేస్తున్నాము. హిందువులు పరమ పవిత్రంగా పూజించే గోవులను చంపి, వాటిని అదే హిందువులతో తినిపిస్తున్న దారుణమిది. కానీ హలీము దుకాణం వాళ్లేమో పక్కా మటన్‌తో కలిపి చేస్తున్నామంటున్నారు. కాసేపు అదే నిజమనుకుందాం. చాలా ఖరీదైన మటన్‌తో చేసిన హలీమును, కేవలం 60 రూపాయలకు అమ్మడం సాధ్యమా? అది హలీము అమ్మేవాడికి నష్టం కదూ? మరి నష్టాలకు ఎవరైనా వ్యాపారం చేస్తారా? ఇక్కడే హిందువుల ఆలోచనలు మొద్దుబారుతోంది. గోవులను చంపి చేస్తున్న హలీము కథా కమామిషులోకి వెళదాం రండి!

హలీం ఎలా చేస్తారో తెలిస్తే నిజమైన హిందువు ఎవ్వరూ తినరు. హలీం /హరీస్ అనేదీ ఒక అరేబియన్ తుర్కీష్ వంటకం పేరు. హలీం ఉపవాసం ఉండే  ముస్లింలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారు చేసి పౌష్టికాహార బలదాయకమైన వంటకం,. ఉపవాస సమయంలో ఒక్కపూట ఆహరం తీసుకుంటారు గనుక త్వరగా అరిగే శక్తి ఉండదు కాబట్టి మాంసం గోవు /గెద  మరియు కొన్ని దినుసులు గోధుమలు /బార్లీలను బాగ దంచి, సుమారు 5 నుండి 8 గంటలు బట్టీలలో పెద్ద పాత్రను పెట్టి లెక్క ప్రకారం 40 నుండి 64 రకాల బలవర్ధకపు మసాలా దినుసులు కలుపుతూ వండి ఆరగిస్తారు /తింటారు.

ఎక్కువగా 90% హలీం వంటకంలో గోమాంసమే వాడతారు, ఇందులో వేసే దినుసులు , మసాలాలు , ఎక్కువగా ఉడికించి ఉండడం వలన ఎవరూ సరిగ్గా తెలుసుకోలేకపోతారు. ఇది ముస్లింలకు బలమైన పౌష్టికాహారం గా ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ వంటకంలో ఎక్కువగా మాంసాహారం …అనేది వాళ్ళు  హలాల్ చేయిస్తారు…మామూలుది వాళ్లకు ఎలా పనికి రాదో…అలానే  హిందువులలో మాంసం తినే వారికి  హలాల్ ఆమోదయోగ్యంకాదు…
కాబట్టి… హలీం  హిందూధర్మం పాటించే హిందువులు  తినడం పాపం…అవుతుంది. కారణం హలాల్ ఉండటం 1%అయితే..99% దానిలో  ఆవుమాంసం కలపడం వలన దాన్ని తినడం మహాపాపం అవుతుంది. మనకు హలీమ్ టేస్ట్ కోసం షాప్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగ గొడ్డుమాంసం వాడతారు. వాళ్ళ పెళ్లిళ్లు జరిపే సమయంలో  పెళ్ళిళ్ళలో అయితే కొంతమంది  మటన్/ చికెన్ తో చేస్తారు.
ఈమధ్య అందరూ తినడానికి ఎక్కువ మక్కువ చూపుతున్న కారణంగా బయట అడ్వార్టైజ్ మెంట్ కు వాడే వారి బోర్డులో  గొఱ్ఱె /మేక /కోడి మాంసపు హలీం అనీ mention చేస్తూ  వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు ..
హోటల్ లో హలీం తినేముందు నిజం తెలుసుకుందా..

ఈరోజుల్లో ఒక గొర్రే {10 కిలోలు} కొనాలంటే 4000 నుండి 6000/- వరకూ ఉంటుంది.
1కిలో గోర్రే/మేక మాంసం దర ₹ 600 నుండి 700 వరకు ఉంటుంది – అది ఎముకలతో కలిపి .మరి హలీం ఒక ప్లేటు 60/70 లకు ఇస్తున్నారు.అంటే ️ఎవరైనా వ్యాపారం చేస్తున్నారు. అంటే ఎంతో కొంత లాభం లేనిదే చేయరు. మరి హలీం ఇంత తక్కువ దరకు ఎట్లా అమ్ముతున్నారు?..ఆలోచించండి
గోమాతా/గొడ్డు మాంసం 1కిలో దర కేవలం 200/- కంటే తక్కువ దరకూ దీనిని కొని హలీంలో కలుపుతున్నారు . కావుననే ఖర్చులు పోను… వ్యాపారులు  మంచి లాభాలు సాదిస్తున్నారు.

రంజాన్ మరియు కిన్ని ముస్లీమ్ ల పండుగల మాసంలో హోటల్లోబయట వండుతూ ఉంటారు .ఈ హలీంను ముస్లీంలకంటే హిందువులే ఎక్కువగా విరగబడి మరీ తింటున్నారు. అందుకే హోటల్ బయట పెద్దగా బోర్డు పైన ప్యూర్ మటన్ అని వ్రాసి పెడతాడు, ఎవరికోసం ? దేనికి అది కొందరు మూర్ఖపు భావాలుగల హిందువులకోసం (గొర్రెలు కదా ?) నమ్ముతారని నమ్మించడానికి!

ముస్లింలు ఏ మాంసంతో చేసిన హలీం అయినా తింటారు. కాని లోన మాత్రం గోవు మాంసంతో చేసిన హలీంను మనతో తినిపిస్తాడు. అంటే మనకు తెలియకుండానే మనమే గో మాతను హత్య చేసినవారం అవుతన్నాం.
ఎంత చదివినా కూడా మళ్లీ తిన్నారు అనుకోండి మీ కర్మ!

 -పల్లెజనార్దన్‌రెడ్డి