అనుకరణలు..ఆర్భాటాలు..అట్టహాసములు మానుకోవాలి!

572
నిశ్చయ తాంబూలానికే జంటను కలపడం,
పెళ్ళికి ముందే వీడియో షూట్లు చేయటం,
గొప్ప కోసం ఈవెంట్స్ చేయటం,
ఆర్భాటంగా మండపాలు కట్టడం,
మెహిందీ పేరుతో మెహర్భానీ ప్రదర్శించడం,
డిజైనర్ శారీస్ కు వేలకు వేలు ఖర్చుపెట్టడం,
బ్రైడల్ మేకప్పంటూ బలిసినట్టు రెచ్చిపోవడం,
పట్టెడన్నానికి ప్లేటురేటు పెంచుతూ పోవటం,
దావత్ పేరుతో తాగితందనాలాడటం,
కడుపు కట్టుకుని దాచింది హారతిచేయటం,
మధ్యతరగతి మనిషికి అవసరమా?

ఒకడిని చూసి ఒకడు,
ఒకడ్నిమించి ఒకడు
వెర్రెక్కి పోతున్నారు
నేటి కాలంలో.
ఎంత తింటాడు మనిషి?
దేంట్లో దొరుకుతుంది వినోదం?
ఎలా చేయాలి వేడుక?
ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి కష్టార్జితం?
ఏ రకంగా పెరుగుతుంది ఆప్యాయత?
ఏది కడితే వస్తుంది హుందాతనం?
ఏ విధంగా ఇనుమడిస్తుంది అందం?
ఎలా పెరుగుతుంది ఆకర్షణ?
ఏ విధంగా బలపడుతుంది బంధం?
ఒక్కసారి, ఆలోచించి ఆచరిస్తే,
పెళ్ళితో వస్తుంది జీవితంలోకి కళ.
  పదిమందితో పట్టెడన్నం తింటే,
మనసు విప్పి హాయిగా మాట్లాడుకుంటే,
కార్యం జరిగే ఇంట చేతనైనంత సాయం చేస్తే,
సహజమైన అందానికి పెద్దపీట వేస్తే,
సాంప్రదాయం విధానానికి కట్టుబడి ఉంటే,
దాచిన సోమ్ము సద్వినియోగ పడితే,
కార్యం చేసినవాడి బతుకు చీకటి కాదు. మధ్య తరగతి బతుకుల్లో వెలుగు పోదు.
ముహూర్తం చూసి పారేసే కార్డుకి,
పెళ్ళయిన వెంటనే తీసేసే పందిరికీ,
చెమటపడితే కారిపోయే రంగుకీ,
పెళ్ళినాడు మాత్రమే కట్టే వలువలకీ,
నాలుగు మెతుకు తింటే నిండిపోయే కడుపుకీ,
సరదాగా కబుర్లు చెపితే వచ్చే నవ్వుకీ,
ఒక్కరోజులో ముగిసిపోయే వేడుకకీ,
ఉన్నదంతా ఊడ్చిపెడితే
పదికాలాలు బతకడానికొచ్చే
కొత్తమనిషికి
తర్వాత పెట్టేది ఏమిటి?
అప్పు చేసి ఖర్చుచేసే,
వెర్రితనం కాదు పెళ్ళంటే!
ఇంటికి దీపాన్ని తెచ్చుకునే
ఇంగితమైన పని వివాహ మంటే!
శక్తికి మించి ఎగరటం,
అప్పుచేసి ఆర్బాటం చేయటం
ముమ్మాటికీ తప్పు.
కళ్యాణానికి కాస్త ఖర్చు చాలు, కలిసుండటానికే కావాలి ధర్మ,అర్ధములు. ఇది తెలుసుకున్ననాడు ప్రతినిత్యం బ్రతుకులో శ్రీరస్తు!