డయాబెటిస్..జాగ్రత్తలు

534

డయాబెటిస్  పై  ఇంగ్లాండు లో ఒక పరిశోధన నిర్వహించారు . రోజుకు ఒక అర గంట, లేక 45 నిముషాలు వాకింగ్ ( పొద్దున్న కానీ , సాయంత్రం కానీ , వారి వారి వీలును బట్టి ) ఏకబిగిన నడిచే వారికంటే, పొద్దున్న ఒక 5 నుంచి 10 నిముషాలూ, మధ్యాన్నం లంచ్ తరువాత 10 నిముషాలూ, రాత్రి డిన్నర్ తరువాత ఒక 10 నిముషాలూ , అలా మొత్తం రోజులో మొత్తం మీద అరగంట వాకింగ్ చేయడం వల్ల రక్తం లో సుగర్ నిల్వలు బాగా తగ్గుతాయి అని తేలింది !
అలా తిన్న  5 నిముషాల లోపు లేచి , 5-10 నిముషాలు వాకింగ్ చేసిన వారి రక్తం లో Sugar నిలవలు 11% నుంచి 44% శాతం వరకు తగ్గినట్లు వారు నిర్వహించిన Blood Test లలో తేలింది !  కాబట్టి, Diabetics  వరకు , ఎంత సేపు వాకింగ్ చేశారు , ఎంత దూరం నడిచారు ? అనే దానికంటే , టైమింగ్ , అనగా ఎప్పుడు నడిచారు ? అనే దానికి ప్రాధాన్యత ఉన్నట్లు తేలింది ! ఈ పరిశోధన ,  ఇంగ్లాండ్ లో 23 దఫాలు గా నిర్వహించారు . ఇందులో పెద్ద సంఖ్య లో, అనగా 12 లక్షల మంది డయాబెటిస్ ఉన్నవారు  వాలంటీర్స్ గా సహకరించారు .  ఈ పరిశోధన 40 రోజుల పాటు సాగింది .
వారు వాడే Medicines Dosage లలో ఏమీ మార్పు లేదు .
ఇందులో సగం  మంది ని, రోజు కు ఏకబిగిన 45 నిముషాలు నడవ మన్నారు . మిగతా సగం మందిని 3 పూటలా , తిన్న వెంటనే ( తిన్న 5 నిముషాల లోపే , లేచి ) 10 నిముషాలు నడవమన్నారు . 40 రోజుల తరువాత 2 గ్రూపు లకీ Blood Test లు చేశారు దానిలో ఈ సత్ఫలితాలు వెల్లడి అయ్యాయి . ముఖ్యం గా, రాత్రి Dinner తరువాత 10 నిముషాలు నడిచిన వారి లో Sugar శాతం 22% తగ్గిందని వెల్లడి అయింది .
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు  , స్త్రీలైనా , పురుషులైనా , మొత్తం మీద వారానికి 150 నిముషాలు యావరేజి న వాకింగ్ చెయ్య వలసిందే అని ఏకగ్రీవం గా వెల్లడి అయింది .
తిన్న వెంటనే TV చూస్తూ కూర్చోకండి.  లేచి , మీ ఇంటి గదుల్లో నే  అయినా సరే , గడియారం చూసుకుని 10 నిముషాలు నడవండి . 3 పూటలా చేయండి.  40 రోజుల తరువాత  blood test చేయించుకోండి.