సనత్‌నగర్ మాజీ టిడిపి ఎమ్ఎల్ఎ కాట్రగడ్డ ప్రసూన ఎమ్‌హెచ్ స్టాఫ్ మరియు ప్రజలకు ఆహారం అందించారు.

By RJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner