ప్రజలకు ఆహారం అందించిన కాట్రగడ్డ ప్రసూన

375

సనత్‌నగర్ మాజీ టిడిపి ఎమ్ఎల్ఎ కాట్రగడ్డ ప్రసూన ఎమ్‌హెచ్ స్టాఫ్ మరియు ప్రజలకు ఆహారం అందించారు.