కొవిడ్ 19 మహమ్మారి నిర్మూలనకు ఈనాడు సంస్థల సహాయం

124

ఈనాడు సంస్థల నుంచి 20 కోట్ల భూరి విరాళం ప్రకటించిన సంస్థల అధినేత రామోజీరావు

తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి 10 కోట్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి 10 కోట్ల విరాళం

కరోనా నిర్మూలనకు తమవంతు సహాయం అందించిన రామోజీరావు

ముఖ్యమంత్రులను కలిసేందుకు రవాణా వ్యవస్థ లేని కారణంగా అర్ టీ జీ ఎస్ ద్వారా నగదు ట్రాన్స్ఫర్

1 COMMENT