ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య పై ఉత్తర్వులు జారీ

141

రాష్ట్రంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య పై ఉత్తర్వులు జారీ

రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం అమలు చేయాలని ఆదేశాలు

ఒకటి నుండి 6 వ తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం అమలు

ప్రతి మండలానికి ఒక తెలుగు మీడియం స్కూల్ కొనసాగించాలని నిర్ణయం

తెలుగు మీడియం చడవాలనుకునే పిల్లల కోసం తెలుగు మీడియం స్కూళ్లు మండలానికి ఒకటి ఏర్పాటు

ఉర్థు, ఒరియా, కన్నడ, తమిళ మీడియం పాఠశాలలు యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ ఉత్తర్వులు

ప్రతి మీడియం స్కూల్ లోను తెలుగును కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ చెయ్యాలని ఆదేశాలు

స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థులకు బస్సు ఛార్జీలు కూడా చెల్లించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు