కాకుమాను పెద పేరిరెడ్డి గారి తల్లి కోటిరత్నమ్మ గారితో వారి మనుమడు, రామ్‌కి గ్రూప్ ఛైర్మన్ అయోధ్య రామిరెడ్డి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నుండి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నామినేషన్ దాఖలు ముందు ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.

By RJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner