నామినేషన్ ముందు ఆశీస్సులు తీసుకున్న అయోధ్య రామిరెడ్డి

368

కాకుమాను పెద పేరిరెడ్డి గారి తల్లి కోటిరత్నమ్మ గారితో వారి మనుమడు, రామ్‌కి గ్రూప్ ఛైర్మన్ అయోధ్య రామిరెడ్డి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నుండి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నామినేషన్ దాఖలు ముందు ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.