శ్రీకాకుళం – బీసీ మహిళ,
విజయనగరం – బీసీ మహిళ

విశాఖ-బీసీ జనరల్,
రాజమండ్రి-జనరల్,
కాకినాడ-జనరల్ మహిళ

ఏలూరు – జనరల్ మహిళ,
విజయవాడ – జనరల్ మహిళ

మచిలీపట్నం – జనరల్ మహిళ,
గుంటూరు – జనరల్

ఒంగోలు – ఎస్సీ మహిళ,
నెల్లూరు – ఎస్టీ జనరల్

తిరుపతి – జనరల్ మహిళ,
చిత్తూరు – ఎస్సీ జనరల్

కడప-బీసీ జనరల్,
అనంతపురం-జనరల్,
కర్నూలు-బీసీ జనరల్

By RJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner