తూర్పుగోదావరి జిలో లోకేశ్ పర్యటన…

329

రాజానగరం నియోజికవర్గం,రఘుదేవపురం గ్రామంలో ప్రజా చైతన్య యాత్రలో పాల్గొన్న లోకేష్

రఘుదేవపురం గ్రామంలో స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన లోకేష్