రాజానగరం నియోజికవర్గం,రఘుదేవపురం గ్రామంలో ప్రజా చైతన్య యాత్రలో పాల్గొన్న లోకేష్

రఘుదేవపురం గ్రామంలో స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన లోకేష్

By RJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner