ఈరోజు కనిగిరి నియోజకవర్గం సి. ఎస్. పురం మండలం జంగమయ్య పల్లి గ్రామంలో శ్రీ రాముల వారి విగ్రహ ప్రతిష్ట లో పాల్గొన్న పార్థ సారధి గారిని ఆలయ కమిటీ మెంబర్లు ఘనంగా సన్మానించారు

By admin

Close Bitnami banner